För samarbetsdoktorer

Här finns informationsblad till paren, hälsodeklarationer och andra dokument.

Vid inremittering av nya par skall "Information till kliniken inför IVF" bifogas ifylld, alternativt journalanteckning eller kopior innehållande motsvarande information. Använd helst mallen – det händer annars lätt att för oss viktig information faller bort.

"Steg för steg" dokumenten är i pdf-format.

Säg till om något fattas så lägger vi in det eller skickar det till er.

Information till kliniken inför IVF
Information till paren, steg för steg, agonist
Information till paren, steg för steg, antagonist
Hälsodeklaration kvinnan
Hälsodeklaration mannen
Stimulationsrapport
Paketavtal Läs mer här om du är osäker angående gällande kriterier för paketavtal