Här kan du hämta steg-för-steginformation om din behandling

Här finns olika blanketter att hämta

Begäran om kassering av frysta embryon

Intyg från mannen då han inte kan närvara vid frysåterföring

Blankett för ansökan om dispens för frysta embryon - förlängd frystid mer än 5 år.
OBS! Du behöver också ett intyg från kliniken. Maila oss på PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm8uY3Zsa0BsaW5uZS5zZT9zdWJqZWN0PUludHlnIGbDtnIgZsO2cmzDpG5nZCBmcnlzdGlkIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmluZm8uY3Zsa0BsaW5uZS5zZTwvYT4=.

Graviditetsuppföljning, besked till kliniken ang utfall av graviditet.